Outline d.o.o.

Pružamo stručno znanje i savjete tijekom planiranja i upravljanja projektima te rješavanju tehničkih pitanja i donošenju ključnih odluka.

Naša konzalting usluga pruža stručno znanje i savjete kako bi klijenti ostvarili svoje ciljeve u području graditeljstva. Naš tim stručnjaka pruža podršku u svim fazama projekta, uključujući:

  • Planiranje
  • Procjenu rizika
  • Upravljanje resursima
  • Planiranje proračuna
  • Donošenje odluka

Naš cilj je pružiti klijentima kvalitetne smjernice i strategije koje će im omogućiti uspješnu realizaciju projekata.