Outline d.o.o.

Stručni nadzor u području građevinskih radova

Vršimo kvalitetnu kontrolu radova i osiguravamo da se projekti izvode u skladu s tehničkim specifikacijama i propisima.

Saznajte više

Konzalting i savjetovanje u graditeljstvu

Pružamo stručno znanje i savjete tijekom planiranja i upravljanja projektima te rješavanju tehničkih pitanja i donošenju ključnih odluka.

Saznajte više

Vođenje građevinskih projekata

Usluga vještačenja u graditeljstvu za potrebe rješavanja sporova, osiguranja kvalitete radova ili utvrđivanja odgovornost.

Saznajte više

Investicijski nadzor u graditeljstvu

Pregled i evaluacija projekata iz perspektive investitora, uključujući analizu isplativosti, ocjenu rizika i stručne preporuke.

Saznajte više

Tehnički Due Diligence

Detaljna analiza i procjena tehničkih aspekata građ. projekata uz naglasak na identificiranje potencijalnih rizika.

Saznajte više

Vještačenje u graditeljstvu

Usluga vještačenja u graditeljstvu za potrebe rješavanja sporova, osiguranja kvalitete radova ili utvrđivanja odgovornost.

Saznajte više